Hva koster det å være medlem i Stovner SK, Allidrett?


Medlemskostnadene består av to deler: Medlemskontingent og treningsavgift.
Medlemskontingenten fastsettes av klubbens Årsmøte, som er Stovner SKs høyeste organ.
(Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. De som er over 15 år og har vært medlemmer i minst en måned har stemmerett.)


Medlemskontingent 2024:
Senior (20 år og eldre)      = kr. 400,00
Junior (19 år og yngre)     = kr. 200,00
Ikke aktive/støttemedlem = kr. 200,00


Treningsavgiften er det styret som fastsetter etter innstilling fra gruppestyrene.


ALLIDRETT, Treningsavgift 2024:
Barnehagebarn     = kr. 400,00 for hele året
Skolebarn              = kr. 400,00 for hele året

Treningsavgiften kan deles i to. Slik at man betaler kr. 200,00 ved oppstart, og kr. 200,00 ved oppstart av neste semester.

Medlemskontingenten betales i sin helhet ved oppstart.