ALLIDRETT barnehagebarn

Allidrett foregår mandager i Flerbrukshallen på Vestli skole, Vestlisvingen 189.
Rett ved Vestli T-banestasjon

Barnehagebarn kl. 17:00–17:50

Oppstart i 2024 er mandag 15. januar.
Siste gang før sommerferien er mandag 10. juni.

Første gang etter sommerferien er mandag 9. september.

For spørsmål kontakt gruppeleder Randi Flaten på e-post:
randi_flaten@hotmail.com.