ALLIDRETT skolebarn

Allidrett foregår mandager
i Flerbrukshallen på Vestli skole,
Vestlisvingen 189.
Rett ved Vestli T-banestasjon

Skolebarn (1.–3. klasse) kl. 18:00–19:00

Oppstart i 2023 er mandag 9. januar.
Siste gang før sommerferien er mandag 12. juni.

Første gang etter sommerferien er mandag 4. september.

For spørsmål kontakt gruppeleder Randi Flaten på e-post:
randi_flaten@hotmail.com.