Hva koster det å være medlem i Stovner SK, Allidrett?


Medlemskostnadene består av to deler: Medlemskontingent og treningsavgift.
Medlemskontingenten fastsettes av klubbens Årsmøte, som er Stovner SKs høyeste organ.
(Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. De som er over 15 år og har vært medlemmer i minst en måned har stemmerett.)


Medlemskontingent 2021:
Senior (20 år og eldre)      = kr. 400,00
Junior (19 år og yngre)     = kr. 300,00
Ikke aktive/støttemedlem = kr. 200,00


Treningsavgiften er det styret som fastsetter etter innstilling fra gruppestyrene.


ALLIDRETT, Treningsavgift 2021:
Barnehagebarn     = kr. 1.100,00 (i det blå)
Skolebarn              = kr. 1.100,00 (i det blå)
Levert av IdrettenOnline