ALLIDRETT barnehagebarn

Allidrett foregår mandageri Flerbrukshallen på Vestli skole,Vestlisvingen 189.
Rett ved Vestli T-banestasjon

Barnehagebarn kl. 17:00–17:55

Oppstart i 2022 er mandag 10. januar.
Siste gang før sommerferien er mandag 13. juni.

Første gang etter sommerferien er mandag 5. september.

For spørsmål kontakt gruppeleder Randi Flaten på e-post:
randi_flaten@hotmail.com.